60 jaar HC de Rietvoorn

Tergelegenheid van dit 60 jarig bestaan werd op
zaterdag 14 augustus 2010 een "Koppelwedstrijd "
voor onze leden gehouden in de
Engelenvaart bij Heerenveen.


Voorzitter Datema reikte na een korte toespraak de bekers uit.


Na afloop van deze koppelwedstrijd was er een
barbeque bij ons clubcafe Ensing


Op de website van HengelClub De Rietvoorn
willen we jullie informeren over de doelstellingen
van de club en de hengelsport in het algemeen.

De Rietvoorn heeft ruim 300 leden.
Van deze 300 zijn er een kleine 40 actief als visser
binnen de club. Zij doen regelmatig mee aan door
de club georganiseerde wedstrijden.

De overige leden zijn, door de koppeling van de vispas
aan een hengelclub, lid van De Rietvoorn.

Via de vissen krijgt u meer informatie over de club.
Mocht u lid willen worden of meer informatie willen
neemt u dan contact op met één van de bestuursleden.

Leden denkt U om het betalen van Uw lidmaatschap,
anders kan U straks niet gaan vissen, dit mag beslist niet zonder "Vispas" en deze krijgt U niet eerder dan dat U de contributie heeft voldaan.
Zo voorkomt U ook extra kosten.