Eindelijk, we mogen weer!

Het is 1 Juni geweest en we mogen weer een wedstrijdje organiseren, het is de bedoeling dat we op woensdag 10 Juni een avondwedstrijd houden, deze is aangevraagd bij de gemeente en daar is toestemming voor verleend.

Het betreft een gewone avondwedstrijd zoals we deze de laatste jaren altijd houden, wel hebben we natuurlijk nog steeds te maken met bijzondere omstandigheden nl. het coronavirus, dit betekend dat we ons moeten houden aan voorwaarden die hiervoor gelden zoals o.a. de bekende 1,5 meter afstand, de voornaamste voorwaarden zullen we voorafgaand aan de wedstrijd bekend maken. Er moeten nog aan wat meer voorwaarden worden voldaan maar dat is vooral een taak van het bestuur. We houden het eerst klein, maar voor de liefhebbers, we kunnen weer. We mogen alleen in onze eigen regio vissen en dit houdt in dat, zoals het nu lijkt 3 wedstrijden in het Peizerdiep zullen worden. Geef je van tevoren even op bij een der bestuursleden want we hebben een maximum. Het vissen zelf gaat op de manier als altijd, dus vissen in het net enz. we gaan met elkaar natuurlijk weer naar 1 plek, we komen eerst samen bij Cafe Ensing vanaf 17.30 uur, zorg zelf voor vervoer en denk ook daar aan de bekende 1,5 meter afstand.