Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de website. Voor de privacyverklaring van de vereniging kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden.

Wie zijn wij

H.C. de Rietvoorn is een hengelsportvereniging opgericht en gevestigd in Peize, Drenthe.

Welke persoonsgegevens verzamelen we en waarom?

H.C. de Rietvoorn verwerkt geen persoonsgegevens via de website. Dit kan in de toekomst altijd veranderen. Mocht dit zo zijn dan vind je de veranderingen terug op deze pagina.

Cookies

Lees onze Cookieverklaring voor meer informatie over het gebruik van cookies op onze website.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik de privacy- en cookieverklaring van de desbetreffende website.

Minderjarigen

Als je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

Klachten of twijfels

Mocht je klachten of twijfels hebben over hoe we met je privacy omgaan, dan helpen we je graag. Neem daarvoor contact met ons op. Mochten wij er samen niet uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Het is aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

Laatst gewijzigd

1 januari, 2020