Nieuws over de nieuwe nachtvispas.

De nachtvispas is verplicht voor iedere VISpashouder die doorvist twee uur na zonsondergang. Hoofdzakelijk zullen dit karpervissers zijn, maar ook snoekbaars en palingvissers vissen in de nachtelijke uren.

Kosten 10 euro, het geld wat dit op leverd kan worden ingezet voor bijvoorbeeld nachtelijke controles.
Aanvragen kan vanaf oktober bij Arjan Gritter Dalkruidlaan 23 tel. 5035334.

Er is ook een aanvraag formulier te downloaden op www.vissen.nl dit formulier kan U dan ingvuld bij Arjan inleveren.

Wij zorgen ervoor dat U in bezit komt van de nachtvispas.

Houders van een peurvergunning zijn vrijgesteld van een nachtvispas.


VISpas

Op 1 januari 2007 verving de VISpas, in handig creditcardformaat, de welbekende Sportvisakte en Grote Vergunning. Met deze VISpas kun je vissen in alle wateren die in de bijbehorende Lijsten van Viswateren zijn ingebracht.

Wat houdt de VISpas nu precies in?

Met de VISpas en bijhorende Lijsten van Viswateren op zak mag je vissen in alle wateren die in deze lijsten vermeld staan.
Je mag met twee hengels en alle toegestane aassoorten vissen.
Je hebt één pasje als bewijs dat je lid bent van je vereniging, de federatie én Sportvisserij Nederland - dit scheelt een hoop papierwerk.
Je helpt mee aan een goede controle, visstandbeheer en de organisatie van wedstrijden.
Je bent lid van Sportvisserij Nederland en draagt zo bij aan de belangenbehartiging van de Nederlandse sportvisser zodat jij tot in de lengte van dagen kan en mag blijven vissen.

JeugdVISpas

Tot je 14de jaar mag je onder begeleiding van een volwassene die in het bezit is van de juiste papieren, met één hengel zonder vergunning vissen. Ben je op 1 januari 2008 nog geen 14 jaar, maar wil je wel met twee hengels en alle aassoorten in alle wateren kunnen vissen waar je ook met de VISpas terecht kunt (Landelijke Lijst van Viswateren), neem dan de JeugdVISpas. Vis je alleen met één hengel en niet op roofvis in water van jouw vereniging, dan heb je aan een jeugdvergunning van je vereniging genoeg.